Stay 產品看似隨意, 其實很在意

咖啡、非自家烘焙

來自老友的老店

黑豆坊

我想...

有些事

還是留給專業吧

 

茶、源自梨山

姑丈留下

姐姐接手

植、摘、揉、烘

戰、戰、兢、兢

不是冠軍

烏龍的濃郁回甘或小鐵的順口甜

葉葉來自台灣

Stay 小心的

泡給你喝

 

當然

不只這些

 

其他的

就等你來再說瞜!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作者介紹

Stay Cafe' & B&B 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()